mr. C.M. Steenhoff

"... meestal vriendelijk en geduldig, maar soms is een andere aanpak nodig ..."

Lees meer over Celine...

mr. S.S. Zijderveld

"... oog voor de zaak, hart voor de client ..."

Lees hier meer over Fleur...

Gespecialiseerd in familierecht

Celine Steenhoff en Fleur Zijderveld zijn beide vergaand gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht. Beide advocaten zijn aangesloten bij de VFAS en Fleur Zijderveld is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugd recht Advocaten. Het familierecht is een zeer breed rechtsgebied dat bijzondere expertise vraagt. Niet alleen is het belangrijk om steeds op de hoogte te zijn en te blijven van alle juridische ontwikkelingen, ook is het juist in dit rechtsgebied belangrijk om oog te blijven houden voor de coachingkant van ons werk. Immers vooral in het familierecht spelen emoties een grote rol. Wij blijven ons verdiepen en vinden het van groot belang om constant hoge kwaliteit te kunnen leveren.

Beide advocaten hebben ruime ervaring met het geheel aan familierechtelijke zaken, bijvoorbeeld:

 • vervangende toestemming bij erkenning,
 • benoeming bijzonder curator, en optreden als bijzonder curator,
 • ontkenning vaderschap/vernietiging vaderschap,
 • gerechtelijke vaststelling vaderschap,
 • voornaamswijziging,
 • aanvullingen/verbeteringen/doorhaling akte burgerlijke stand,
 • meerderjarigheid verklaring,
 • vervangende toestemming geslachtsnaamwijziging,
 • rechtsvermoeden van overlijden.

Steenhoff & Zijderveld kunnen u in de meest uiteenlopende juridische problemen bijstaan. Het komt veel voor dat onze clientèle in het kader van een echtscheiding ook vragen heeft op het gebied van ondernemingsrecht dan wel het algemeen verbintenissenrecht. Beide advocaten kunnen ook op dat gebied adviseren in het licht van het familierecht. Door haar werkervaring in de deurwaarderij is Mr Steenhoff thuis in zaken op het gebied van het beslag- en executierecht. Niet alleen handig indien er maritaal beslag gelegd moet worden, doch ook indien u incassoproblemen heeft met uw zakelijke klanten.

Voorts kunt u ook bij ons terecht indien u in conflict bent met de gemeente dan wel met andere overheidsorganen. Denkt u bijvoorbeeld aan bezwaarschriftprocedures (inclusief voorlopige voorzieningen) en beroep bij de bestuursrechter. Mr. Zijderveld heeft ervaring in het bestuursrecht en staat in dat kader regelmatig HORECA-ondernemers bij.

De subspecialisatie van Fleur Zijderveld is het strafrecht. In het strafrecht staat Fleur cliënten bij in de meest uiteenlopen strafzaken zowel in de voorfase, tijdens de behandeling in eerste aanleg dan wel in appel of in cassatie. U kunt denken aan bijstand in bijvoorbeeld de volgende zaken:

 • Vermogensdelicten
 • Gewelddelicten
 • Zedendelicten
 • Hennepteelt alsmede ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (Pluk-ze-regeling)
 • Militair strafrecht
 • Verkeersstrafrecht
 • Fiscaal strafrecht
 • Economische delicten
 • Erfrecht

 

Steenhoff & Zijderveld Advocaten hanteert een uurtarief van € 185,--, exclusief BTW (21%). Gemaakte (externe) kosten en verschuldigde verschotten worden doorberekend aan de individueel rechtzoekende.

Facturering geschiedt in beginsel op basis van de AxBxC-formule:
A = aantal uren
B = beloning
C = correctiefactor

De correctiefactor houdt in dat zaken in bepaalde gevallen tegen een hoger tarief worden aangenomen. Daarbij kunt u onder meer denken aan zaken die op een zeer korte termijn moeten worden afgehandeld, zaken met een groot financieel belang en/of zaken die van een bijzonder complexe aard zijn.

Nadat kennis is genomen van de inhoud van uw zaak kan een globale schatting worden gemaakt van de kosten. Deze schatting is vanzelfsprekend niet bindend, zodat daaraan ook geen rechten kunnen worden ontleend.

Steenhoff & Zijderveld Advocaten behandelen ook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, zij het in beperkte mate. Voor meer informatie over of uw zaak in aanmerking komt voor behandeling op basis van gefinancierde rechtsbijstand kunt u contact opnemen met kantoor.

De vFAS is een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht. Het merendeel van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat- scheidingsmediator. De scheidingsmediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Ook als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn hoe de regeling moet luiden.

Op de website verder-online treft u zowel praktische- als achtergrondinformatie over bovenstaande onderwerpen aan.

De vFAS hoopt u hiermee verder te helpen. Ook treft u op de website een ledenlijst aan. De bij de vFAS aangesloten advocaten zijn verplicht een diepgaande specialisatieopleiding te volgen en worden opgeleid tot mediator en werken ook als bij de rechtbanken aangesloten mediators.

Page 3 of 4

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top