mr. C.M. Steenhoff

"... meestal vriendelijk en geduldig, maar soms is een andere aanpak nodig ..."

Lees meer over Celine...

mr. S.S. Zijderveld

"... oog voor de zaak, hart voor de client ..."

Lees hier meer over Fleur...

Gespecialiseerd in familierecht

Celine Steenhoff en Fleur Zijderveld zijn beide vergaand gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht. Beide advocaten zijn aangesloten bij de VFAS en Fleur Zijderveld is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugd recht Advocaten. Het familierecht is een zeer breed rechtsgebied dat bijzondere expertise vraagt. Niet alleen is het belangrijk om steeds op de hoogte te zijn en te blijven van alle juridische ontwikkelingen, ook is het juist in dit rechtsgebied belangrijk om oog te blijven houden voor de coachingkant van ons werk. Immers vooral in het familierecht spelen emoties een grote rol. Wij blijven ons verdiepen en vinden het van groot belang om constant hoge kwaliteit te kunnen leveren.

Ook in geval van verbreking van een samenleving, al dan niet met een samenlevingsovereenkomst moet er veel geregeld worden. In principe komen partners voor dezelfde problemen te staan als echtgenoten die verwikkeld zijn in een echtscheiding. Zeker geldt dit in geval van en geregistreerd partnerschap aangezien dit geregistreerde partnerschap gelijkgesteld is met het huwelijk. Een geregistreerd partnerschap kan echter nog wel ontbonden worden zonder tussenkomst van een rechter wanneer er geen minderjarige kinderen betrokken zijn.

Het komt vaak voor dat partijen jaren na de echtscheiding nog steeds betrokken zijn in geschillen omtrent de nog niet geheel afgewikkelde boedelscheiding. Vaak is een onvolledig convenant of een ontbrekend convenant hier de boosdoener. Voor meer informatie over wat de mogelijkheden zijn kunt u contact opnemen met een van de advocaten.

Steeds vaker komt het voor dat partners die huwelijkse voorwaarden aangaan of een samenlevingscontract afsluiten zich laten adviseren door een advocaat. De reden is gelegen in het feit dat de familierechtadvocaat bij uitstek de aangewezen expert is om alle valkuilen te kunnen onderkennen. Op die wijze kan goed geadviseerd worden over mogelijke gevolgen van bepalingen in de voorwaarden dan wel de overeenkomst in geval van het verbreken van de relatie. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee!

De Raad voor de Kinderbescherming heeft de mogelijkheid om in te grijpen wanneer de ontwikkeling van een kind naar de mening van de Raad bedreigd wordt. De maatregel die het meest wordt ingezet is de ondertoezichtstelling. Om uw belangen te vertegenwoordigen of om het belang van uw kind te vertegenwoordigen is het raadzaam contact op te nemen met ons kantoor voor advies en procesbijstand. Het is raadzaam dit al te doen wanneer er sprake is van een melding en/of een start van een onderzoek. Naast de ondertoezichtstelling komt het voor dat kinderen uit huis worden geplaatst. Om hier verweer tegen te kunnen voeren is het verstandig een advocaat raad te plegen om de uit huis plaatsing aan te vechten of te gaan wijzigen.

Wanneer er reeds sprake is van een ondertoezichtstelling al dan niet gepaard met een uithuisplaatsing kunt u gedurende de ondertoezichtstelling het beleid van de gezinsvoogd blijven laten toetsen door de rechtbank, bijvoorbeeld wanneer u het niet eens bent over de concrete plaatsing of over de mate en wijze van omgang. U heeft bijstand van een advocaat nodig.

Niet alleen de ouders hebben recht op bijstand van een advocaat maar zeker ook het kind zelf. Schroom dan ook niet en neem contact op voor informatie. Steenhoff & Zijderveld hebben hun sporen verdiend in het kinderbeschermingsveld en de contacten met de Bureaus Jeugdzorg en de Raden voor Kinderbescherming worden onderhouden zodat overleg en onderhandelen mogelijk is.

Page 2 of 4

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top