mr. C.M. Steenhoff

"... meestal vriendelijk en geduldig, maar soms is een andere aanpak nodig ..."

Lees meer over Celine...

mr. S.S. Zijderveld

"... oog voor de zaak, hart voor de client ..."

Lees hier meer over Fleur...

Gespecialiseerd in familierecht

Celine Steenhoff en Fleur Zijderveld zijn beide vergaand gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht. Beide advocaten zijn aangesloten bij de VFAS en Fleur Zijderveld is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugd recht Advocaten. Het familierecht is een zeer breed rechtsgebied dat bijzondere expertise vraagt. Niet alleen is het belangrijk om steeds op de hoogte te zijn en te blijven van alle juridische ontwikkelingen, ook is het juist in dit rechtsgebied belangrijk om oog te blijven houden voor de coachingkant van ons werk. Immers vooral in het familierecht spelen emoties een grote rol. Wij blijven ons verdiepen en vinden het van groot belang om constant hoge kwaliteit te kunnen leveren.

Fleur Zijderveld omschrijft zichzelf als “ een gedreven advocaat met passie voor elke zaak”. Fleur Zijderveld is aangesloten bij de vFAS en is gespecialiseerd in het personen-en familierecht. Fleur treedt op als advocaat maar is ook gespecialiseerd mediator.

Naast het bijstaan van cliënten in de eenvoudige dan wel de meer complexe echtscheidingen heeft Fleur Zijderveld een subspecialisatie op het gebied van kinder- en jeugdrecht. Het komt dan ook zeer regelmatig voor dat zij ouders maar ook kinderen bijstaat in het kader van procedures omtrent kinderbeschermingsmaatregelen. Daarnaast treedt zij op als bijzonder curator voor minderjarigen in (o.a.) afstammingszaken en staat zij minderjarigen in het strafrecht bij.

Fleur is naast haar lidmaatschap van de vFAS ook aangesloten bij de vereniging voor jeugdrechtadvocaten (VNJA). Voorts is zij vaandeldrager van de Stichting Oudernetwerk Gelderland.

Ook in het strafrecht is Fleur sterk. De combinatie familierecht en strafrecht houdt haar scherp.

Als mediator begeleidt Fleur partijen naar een voor de deelnemers van de mediation bevredigend en juridisch verantwoord resultaat. Daarbij is juridisch, financieel en fiscaal advies van groot belang. Ook de problematiek in communicatie is onderwerp van de mediation.

Voor alle betrokkenen is een echtscheiding ingrijpend, zowel op emotioneel als op financieel vlak. Partijen komen voor een groot aantal beslissingen te staan en er moet veel geregeld worden.

In het kader van de echtscheiding zijn dit de belangrijkste vraagstukken:

 • Op welke wijze wordt het recht van de kinderen op gelijkwaardige verzorging van ouders vormgegeven?
 • Wat is de behoefte aan kinderalimentatie en op welke wijze moeten ouders in die behoefte voorzien?
 • Is er behoefte aan partneralimentatie, en zo ja wat zijn de financiële mogelijkheden?
 • Wat gaat er gebeuren met de echtelijke woning?
 • Hoe komt de verdeling ( in geval van gemeenschap van goederen) en de verdeling/verrekening ( in geval van huwelijkse voorwaarden) tot stand?

De procedure bij de rechtbank kan gevoerd worden op gemeenschappelijk verzoek (via mediation) dan wel op eenzijdig verzoek (procedure op tegenspraak).

Beide advocaten hebben ruimte ervaring met alle soorten echtscheidingen. Voorts beschikt het kantoor over een groot netwerk met financieel experts in geval van bijvoorbeeld pensioenadvies en waardering van een onderneming.

Ook zijn beide advocaten thuis in de nieuwe normen betreffende kinderalimentatie geldend vanaf 1 april 2013.

Ex-echtgenoten zijn wettelijk verplicht elkaar te onderhouden. De ex-partner die onvoldoende inkomen heeft om aan de huwelijksgerelateerde behoefte te voldoen, kan partneralimentatie vragen. Dit recht geldt alleen als er sprake is geweest van een huwelijk of van geregistreerd partnerschap.

Als er kinderen in het huwelijk geboren zijn dan gaat kinderalimentatie altijd voor. U kunt de partneralimentatie in onderling overleg regelen, maar het kan ook via de rechter.

De rechter kijkt bij het vaststellen van de partneralimentatie niet alleen naar de cijfers, maar ook naar uw situatie: hij beoordeelt of iets in redelijkheid kan worden gevraagd. Het gaat er niet om of dit ook werkelijk gebeurt. Heeft bijvoorbeeld de ene ex-partner geen eigen inkomsten, maar kan hij of zij wel werken, dan houdt de rechter daar rekening mee.

Per 1 april 2013 veranderen de normen het berekenen van kinderalimentatie. Zo kunnen (stief)ouders bij het bepalen van hun draagkracht in eenvoudige gevallen voortaan gebruikmaken van een draagkrachttabel.

Aanleiding voor de wijziging van de (trema)normen voor kinderalimentatie is veranderde regelgeving en de wens tot verbetering van de huidige systematiek. De wijzigingen op een rij:

 • Het kindgebonden budget wordt in mindering gebracht op het aandeel dat (stief)ouders in de behoefte van een kind moeten bijdragen.
 • Er is een draagkrachttabel ingevoerd.
 • Er wordt zorgkorting toegepast: 15% van de behoefte bij 1 dag per week, 25 % bij 2 dagen per week en 35% bij 3 dagen of meer per week. Of de zorgkorting kan worden toegepast is afhankelijk van de draagkracht.

Voor complexe situaties ( en de meeste situaties zijn dat nu eenmaal vaak wel) blijft maatwerk mogelijk en nodig.

Wanneer u en uw partner besluiten uw relatie te beëindigen en u heeft samen kinderen, dan betekent dat altijd dat u samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen blijft dragen en als collega-ouders met elkaar door een deur moet kunnen. Sommigen gaat dat beter af dan anderen.

Het ouderlijk gezag (in de volksmond nog steeds “ouderlijke macht” ) houdt in dat beide ouders het recht maar met name ook de plicht hebben hun kinderen op te voeden. Conflicten tussen ouders kunnen vaak beslecht worden door tussenkomst van een derde, denk daarbij bijvoorbeeld aan een advocaat. Indien bemiddeling niet lukt kan een geschil over de uitoefening van het gezag worden voorgelegd aan de rechtbank. Wanneer partijen absoluut niet meer samen het gezag kunnen uitoefenen bestaat de mogelijkheid om aan de rechtbank voor te leggen het ouderlijk gezag voortaan nog maar aan een van beide ouders toe te wijzen. Dit verzoek wordt slechts in uitzonderingsgevallen toegewezen, de wetgever gaat er sinds 1 maart 2009 van uit dat er gezamenlijk ouderlijk gezag is.

In het kader van het ouderlijk gezag kan het natuurlijk ook zo zijn dat u zelf het eenoudergezag uitoefent en dat wilt gaan delen met de nieuwe verzorgende partner. Ook komt het vaak voor dat een van beide ouders het gezag nog niet heeft en dat wenst te verkrijgen. Hiervoor dient u een advocaat raad te plegen. Voor alle informatie over ouderlijk gezag en de uitoefening daarvan kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Bij een goede uitvoering van het ouderlijk gezag hoort een goede zorgregeling, die kan vastgelegd worden in een ouderschapsplan.

Naast dat er gesprekken gevoerd worden met de ouder(s) komt het ook voor dat er kindgesprekken (12 jaar en ouder) worden gevoerd. Neem voor meer informatie contact op.

 •  Start 
 •  Prev 
 •  Next 
 •  End 

Page 1 of 4

Lidmaatschap vFAS

Door het lidmaatschap van de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators zorgt Steenhoff & Zijderveld Advocaten er voor dat hun kennis altijd actueel is.

De Beste Advocaat

Steenhoff & Zijderveld Advocaten is toegelaten tot de Beste Advocaten van Nederland. U vindt ons daar onder Echtscheiding en Personen- en familierecht.

Go to top